TAV­LA “HAVSSJÄL”

Härligt hemma - - ANNONS -

Pris: 2 400 kr.

KRO­NOR

Ex­klu­siv mål­ning av Su­san­ne Åke­son Ro­sencrantz. Vac­ker de­ko­ra­tion som väc­ker många käns­lor. Tryc­ket god­känns och sig­ne­ras per­son­li­gen av konst­nä­ren in­nan le­ve­rans. Be­grän­sad upp­la­ga: En­dast 30 ex! 2 400

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.