REDAKTIONE­N

Härligt hemma - - VÄLKOMMEN! -

T f re­dak­tör Ann-Louise Alex­an­ders­son Re­di­ge­ra­re Eli­na Sten­bäck, Maya Ro­tan­der, ­Gu­nil­la Granqvist, Tom­my Gun­nars­son Om­slags­fo­to Lis­bet Spörnd­ly An­sva­rig ut­gi­va­re Erika Scott An­nons An­nonsdax, 08-555 006 67 Tryck V-tab i Vim­mer­by Ring! 08-725 20 00 Mej­la! hem­ma@af­ton­bla­det.se

Bud- och le­ve­rans­a­dress

Blek­holms­ga­tan 18 Post­a­dress 105 18 Stock­holm

Här­ligt hem­ma upp­fyl­ler ford­ring­ar­na för mil­jö­vän­ligt pap­per. Här­ligt hem­ma har 126 000 lä­sa­re, varav 89 000 är kvin­nor

och 37 000 män. (Käl­la: Or­ve­sto kon­su­ment 2018:s helår)

Ann-Louise Alex­an­ders­son

Eli­na Sten­bäck

Gu­nil­la Granqvist

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.