Vec­kans fa­vo­rit

Härligt hemma - - VÄLKOMMEN! -

Det Lek­sands­ba­se­ra­de fö­re­ta­get Pap­pe­li­na har le­ve­re­rat po­pu­lä­ra plast­mat­tor i över tju­go år och nu är det dags att ut­ö­ka de gra­fis­ka mönst­ren. Kol­lek­tio­nen har be­ri­kats med två spar­sma­ka­de ru­tor, Ada, som syns på bil­den, och Ed. De finns i fle­ra färg­ställ­ning­ar och stor­le­kar och finns i bu­tik från den 14 au­gusti.

KUNDSERVIC­E PRENUMERAT­ION har­ligt­hem­ma@flowy­in­fo.se 08-799 62 49

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.