LÅNGVARIG KÄR­LEK

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Trä är vac­kert, men kanske för­knip­par vi det li­te för myc­ket med ba­stu och gil­lestu­gor på 1970-ta­let. Men så här här­ligt kan det ock­så va­ra. Norr­lands trä vur­mar för nor­diskt hög­kva­li­ta­tivt trä och har gjort så i fem de­cen­ni­er. Nu lan­se­rar de två nya pro­duk­ter, en täck­må­lad grå slätspont och ett sten­grått la­se­rat fu­ru­golv. På bil­den syns det nya gol­vet som säljs i di­men­sio­nen 25 x 143 mm för 709 kr/kvm. Väg­gen är klädd i sten­grå pa­nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.