VEM BOR HÄR?

Härligt hemma - - HEMMA HOS! -

Mia Erichs med so­nen Fa­bi­an 12 år. Gör: Pro­jekt­le­da­re på In­for­ma­tions­bo­la­get. Var: Som­mar­tid i ko­lo­nistu­gan i Ärt­hol­mens Som­marstad, väst­ra Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.