POUILLY-FUISSÉ LES VIEUX MURS 2019

Till den per­fek­ta daa­len

Härligt hemma - - VINKOLL -

Nr 2484. Frank­ri­ke. Pris 199 kr. Vi­ner­na från Bour­gog­ne blir ba­ra dy­ra­re för var­je år ty­värr, de är ju så go­da. Trots att vi­net ­kos­tar två­hund­ra kro­nor så är det ett fynd i sin ka­te­go­ri. Här vi­sar ­dru­van char­don­nay vad den kan med li­te lätt ek­fatslag­ring med gu­la äpp­len, li­te gril­lad ci­tron pa­rad med nö­tig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.