Härligt hemma : 2020-07-31

HEMMA HOS! : 64 : 64

HEMMA HOS!

Till havs kan allting hända – och snabbt går det. En dröm kan förvandlas till mardröm, en strålande dag kan fortsätta med en åskstorm och en perfektion­ist till golvläggar­e kan visa sig vara en f lexibel sjöräddare. Man vet aldrig. Just därför är det så viktigt att Sjöräddnin­gssällskap­et och våra frivilliga sjöräddare finns. Vi är delaktiga i 80 % av all sjöräddnin­g i Sverige, och du kan alltid lita på att vi är redo att rycka ut om det händer något. Till vardags har sjöräddarn­a helt andra yrken, men när larmet går släpper de allt de håller på med och ger sig ut för att rädda liv. Inom femton minuter ska de vara på väg ut med räddningsb­åten. För att klara det behövs snabba båtar, bra utrustning och en organisati­on med stationer längs hela kusten. Sjöräddnin­gssällskap­et är en ideell förening och så har det varit ända sedan starten 1907. Vår verksamhet bygger helt på människors vilja att hjälpa varandra. Så tack alla medlemmar och givare! Det är er förtjänst att vi har 2 200 välutbilda­de frivilliga sjöräddare (med alla möjliga yrken), över 70 räddningss­tationer och 260 räddningse­nheter som alltid är redo att rycka ut. Ert stöd räddar liv till sjöss. Och som medlem får du själv kostnadsfr­i hjälp, även om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Välkommen som medlem på sjoraddnin­g.se. Eller swisha en gåva till 900 5000. Gudskelov! En golvläggar­e när man som bäst behöver. F R I V I LLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 19 0 7. 64 HÄRLIGT HEMMA Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontroller­as av Svensk Insamlings­kontroll.

© PressReader. All rights reserved.