Med­ar­be­ta­re

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Ledare -

An­sva­rig ut­gi­va­re

Re­dak­tions­chef Re­dak­tör Lay­out

Re­pro

För­sälj­nings­an­sva­rig och an­nons­säl­ja­re

An­nonsko­or­di­na­to­rer

Kor­rek­tur Eko­no­mi Sek­re­ta­ri­at/ väx­el

Christop­her Öst­lund

To­ve Os­kars­son Henc­kel Lars Collin Ma­de­le­i­ne Jansson

Samuli Puolakanaho

Ro­ger Karls­son 08-501 189 91

Farraba Hai­der Filip­pa Brage Sylvia Mar­tens eko­no­mi@plazapublishing.se 08-501 188 00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.