SNICKERIPROJEKT

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdskalender: Maj-juni -

Att bör­ja ”sam­la” på väx­ter till­hö­ran­de en viss grupp är in­te ovan­ligt när man väl har fa­sci­ne­rats av ex­em­pel­vis mång­fal­den för just det släk­tet. Det kan va­ra pe­lar­go­ner, fuch­si­or, sucku­len­ter bland många and­ra. För att kun­na pre­sen­te­ra dem snyggt så att de kom­mer till sin rätt kan det va­ra skoj att till­ver­ka en hyl­la el­ler en skåp­kon­struk­tion, som på bil­den, där de lyfts fram på bäs­ta sätt och dess­utom står li­te skyd­da­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.