Hål­la på plats

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Det kan med­fö­ra en del jobb med kant­be­skär­ning för att hål­la gräs­mat­tan ”på plats” i över­gång­ar mel­lan ex­em­pel­vis platt­lägg­ning­ar och gräsy­tor. Mest ef­fek­tivt kan va­ra att an­vän­da en kant­plåt så att röt­ter­na in­te kan kom­ma vi­da­re. Gat­sten och di­to i be­tong krä­ver li­te mer un­der­håll för att hål­la ef­ter grä­set. Ett an­nat al­ter­na­tiv är ju att in­te an­vän­da nå­gon bar­riär alls, till ex­em­pel mel­lan ra­batt och gräs­mat­ta, och kantskä­ra snyggt med där­för av­sed­da verk­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.