Blommig mat­ta

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Det är ound­vik­ligt att man får in ogräs i gräs­mat­tan. Lät­tast att hål­la ef­ter är det om man är ni­tisk ef­ter en ny­e­ta­ble­ring och stän­digt hål­ler koll och av­lägs­nar ogräs från att få fäs­te. En äld­re gräs­mat­ta med in­slag av ex­em­pel­vis bel­lis och klö­ver kan va­ra nog så vac­ker och ac­cep­te­ras ut­an att man ska be­hö­va sli­ta ihjäl sig på rens­ning. Mask­ro­sor, även de vack­ra i blom, men där mås­te man hål­la ef­ter in­nan de hin­ner fröa av sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.