Klip­pet blir göd­ning

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Om man an­vän­der upp­sam­la­re bru­kar det bli en hel del gräs­klipp. Det är per­fekt att an­vän­da ex­em­pel­vis till att täc­ka med runt plan­tor­na i grön­saks­lan­det. Klip­pet hjäl­per till att hål­la fuk­ten, mi­ni­me­ra ogrä­s­till­växt och bi­drar även med göd­ning när det bryts ner. Fun­kar även att läg­ga på jor­den om man od­lar i hin­kar el­ler dy­likt. Om det blir gräs­klipp över gör det na­tur­ligt­vis även stor nyt­ta i kom­posten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.