Gräs­matte­dress

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Gräs­matte­dress är en bra jord­bland­ning per­fekt att an­vän­da vid lag­ning och ny­sådd, den finns att kö­pa på säck. Man kan blan­da gräs­frön med dres­sen som se­dan sprids över det ska­da­de om­rå­det. Pac­ka till jor­den och håll den fuk­tig tills grä­set eta­ble­rat sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.