Den grö­na mat­tan

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Hur får man egent­li­gen bukt med ogrä­set i gräs­mat­tan och vil­ken gräs­klip­pa­re är bäst? Det här är en prak­tisk hand­bok om gräs­mat­tesköt­sel. Sä­songs­pro­gram, ny­an­lägg­ning, göds­ling, ogräs­be­kämp­ning, ver­ti­kal­skär­ning, be­vatt­ning, verk­tyg, pro­dukt­tips och förs­ta hjäl­pen är äm­nen som tas upp. För­fat­ta­ren Olle Berg och med­för­fat­ta­ren Ele­o­nor Björch Lo­we ger tyd­li­ga steg för steg-be­skriv­ning­ar som hjäl­per dig på vägen mot en grön, frisk gräs­mat­ta. Gräs­mat­tan – så lyc­kas du! Se­mic För­lag, 96 si­dor, cirkapris: 138 kro­nor ISBN: 9789155261450

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.