Me­ra grönt från allä­ta­ren

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Yo­tam Ot­to­leng­hi är en Is­ra­el­född Lon­donkock som nu släp­per en upp­föl­ja­re till den po­pu­lä­ra ve­ge­ta­ris­ka kok­bo­ken Plen­ty, den­na gång med ti­teln Plen­ty Mo­re. Yo­tam själv är om­ni­vor, men det har in­te hind­rat ho­nom att säl­ja över en mil­jon böc­ker på ett helt grönt te­ma. I den­na svens­ka över­sätt­ning hit­tar du 150 färgspra­kan­de ve­ge­ta­ris­ka re­cept in­de­la­de ef­ter oli­ka tek­ni­ker. Plen­ty Mo­re, Tu­kan För­lag, 352 si­dor, cirkapris: 200 kro­nor ISBN 9789176171301

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.