Med­ar­be­ta­re

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Ledare -

An­sva­rig ut­gi­va­re

Re­dak­tions­chef Re­dak­tör Lay­out

Re­pro

För­sälj­nings­an­sva­rig och an­nons­säl­ja­re

An­nonsko­or­di­na­to­rer

Kor­rek­tur Eko­no­mi Sek­re­ta­ri­at/ väx­el

Christop­her Öst­lund

To­ve Os­kars­son Henckel Lars Collin Ma­de­le­i­ne Jang­ard

Samu­li Pu­o­la­ka­na­ho

Ro­ger Karls­son 08-501 189 91

Far­ra­ba Hai­der Filip­pa Brage Syl­via Mar­tens eko­no­mi@pla­za­publishing.se 08-501 188 00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.