Att gö­ra

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Innehåll Nr 3 2015 - Hop­fäll­ba­ra växt­hu­set Sun­bubble 8. Träd­gårds­red­ska­pen Coo­per 3. 5. Löv­blå­sen Er­goJet 3000 7. Vit­lö­ken Du­kat 9. Lövräf­sa

Göds­la jor­den. Ren­gör kru­kor och ställ un­dan. Ta hand om red­skap och ma­ski­ner. Plan­te­ra lö­kar in­för vå­ren. Be­skär träd. Ren­sa ogräs och gör fint i ra­bat­ter­na. Krat­ta höst­lö­ven och lägg dem kring de käns­li­ga­re växterna för att skyd­da de­ras röt­ter. Ut­vär­de­ra året och pla­ne­ra in­för näs­ta år. Vad fun­ge­ra­de bra och vad ska gö­ras an­norlun­da?

10

5 7 2 8 9 3 6 4

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.