OVAN

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Innehåll Nr 3 2015 -

”Un­der ägg­sä­song­en är vi in­te otrog­na vå­ra Ag­dor, de ger oss minst ett ägg om da­gen. Bar­nen tyc­ker det är kul att häm­ta färs­ka ägg på mor­go­nen.”

Anas­ta­zia ma­tar Gam­mel-Ag­da med hen­nes två kyck­ling­ar, som kläck­tes i slu­tet av maj.

I den lil­la dam­men hål­ler guld­fis­kar­na rent från al­ger, un­der vack­ra näck­ro­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.