An­läg­ga nytt

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Innehåll Nr 3 2015 -

Om du pla­ne­rar att ut­ö­ka ra­bat­ter el­ler träd­gårds­land där det är gräs­mat­ta idag kan det va­ra bra att för­be­re­da plat­sen så att den är fär­dig för an­vänd­ning till kom­man­de vår. Gräs­svå­len kan grä­vas bort, al­ter­na­tivt vän­das. Ett an­nat al­ter­na­tiv är att an­läg­ga den bli­van­de od­lings­y­tan ge­nom att gö­ra upp­höjd bädd ovan­på gräs­mat­tan för att slip­pa grä­va. Täck med ex­em­pel­vis fle­ra la­ger tid­nings­pap­per el­ler dy­likt in­nan la­ger av jord och kom­post var­vas till öns­kad höjd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.