PAIN­TED MOUNTAIN

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Innehåll Nr 3 2015 -

En av årets färg­gla­das­te grö­dor i träd­gårds­lan­det är maj­sen ’Pain­ted Mountain’. Al­la majskol­var är helt in­di­vi­du­ellt oli­ka i si­na färg­sätt­ning­ar. Om man tor­kar dem går de att ma­la till majs­mjöl men de kan ock­så ätas färs­ka, kok­ta el­ler gril­la­de. In­te minst är de otro­ligt de­ko­ra­ti­va. En lättodlad sort som tål bå­de blåst och li­te ky­li­ga­re vä­der. Den vill jag gär­na od­la igen och kom­mer för­sö­ka ta eget frö av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.