J

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Gör Det Själv -

ord­ärt­skoc­kan sträc­ker sig högt upp mot him­len. Trots lik­he­ter med sin släk­ting sol­ro­sen är det in­te den solgula blom­man som är främs­ta skä­let till att od­la den­na växt, sna­ra­re de ät­li­ga knö­lar­na som lig­ger dol­da un­der jor­den. När de till­reds ut­veck­lar de en fyl­lig, söt och len smak som gör sig bra i många maträt­ter. är idealet för en god skörd. Jor­den bör va­ra djup så att rot­knö­lar­na har gott om plats att ut­veck­las. Det är ock­så vik­tigt med bra drä­ne­ring för att des­sa ska över­le­va vin­tern. Jord­ärt­skoc­kan är här­dig och kan od­las upp till zon 7, vil­ket gör den till en per­fekt växt för vårt nor­dis­ka kli­mat. Där­e­mot hin­ner in­te all­tid blom­mor­na ut­veck­las, vil­ket be­ror på att jord­ärt­skoc­kan är en kort­dags­växt som be­hö­ver mör­ka nät­ter för att blo­man­la­gen ska ut­veck­las. I och med att vå­ra som­mar­nät­ter är lju­sa blom­mar väx­ten sent. Ett un­dan­tag är ’Bi­an­ca’, en ti­dig sort som of­ta hin­ner blom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.