Oli­ka grund­för­ut­sätt­ning­ar

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Na­tur­ligt­vis är det väl­digt oli­ka grund­för­ut­sätt­ning­ar i oli­ka träd­går­dar. Det är stor skill­nad på om man ex­em­pel­vis flyt­tar till en upp­vux­en träd­gård som man vill ”ska­pa om” ef­ter eget tyc­ke, el­ler om man bör­jar med en hel tom tomt, som är fal­let många gång­er, då man byg­ger nytt. Ibland kan det va­ra svå­ra­re när det in­te finns nå­got alls att ut­gå ifrån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.