Häm­ta in­spi­ra­tion

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Pas­sa på att sam­la idéer och in­spi­ra­tion in­för pla­ne­ran­det och an­lägg­ning­en av din egen träd­gård. Gör trev­li­ga ut­flyk­ter el­ler blädd­ra i böc­ker och tid­ning­ar. Bil­den vi­sar en mil­jö från Wij träd­går­dar där rums­lig­he­ten är klart de­fi­ni­e­rad med grova stoc­kar som väg­gar. Kanske in­te det enk­las­te att ge­nom­fö­ra på egen hand men kan än­då ge upp­slag på lös­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.