Ut­sik­ter

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Som al­la rum be­hö­ver även de i träd­går­den ha någ­ra öpp­ning­ar i form av ”dör­rar el­ler föns­ter” för att in­te kän­nas för in­stäng­da och även ge en an­ty­dan om att det finns nya spän­nan­de sa­ker där bakom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.