Lant­lig romantik

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Följ med hem till tv-koc­ken Li­sa Lem­ke och hen­nes kök i den gam­la präst­går­den i Fal­ken­berg. I ”Li­sa på lan­det” inspireras hon av allt runt om­kring i byn men även re­sor­na hon gör. Ägg, björn­bär, höns, lo­ka­la grön­sa­ker, ost och nötoch lammkött mö­ter sma­ker från Mex­i­co, USA, Ita­li­en, Ja­pan och så vi­da­re – svensk lands­ort mö­ter den sto­ra värl­den. Det här är vis­ser­li­gen en kok­bok, men den ger ock­så en in­blick i ett hek­tiskt, sprud­lan­de liv med re­no­ve­ring, mat­lag­ning, od­ling, tv-in­spel­ning­ar, fa­mil­je­liv, djur, och en minst sagt ak­tiv sten­ugns­piz­ze­ria som Li­sa dri­ver till­sam­mans med sin man. Li­sa på Lan­det, Bonnier Fak­ta 207 si­dor, cirka­pris: 229 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.