En träd­gård för od­ling

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Med hjälp av ”Smak­fullt” får du prak­tis­ka tips om hur du ska­par din egen bär- och grön­saksträd­gård. Ka­rin Elisas­son vi­sar dig steg för steg och ger prak­tis­ka od­lings­råd. Boken tar en­bart upp väx­ter som åter­kom­mer från år till år och som läm­par sig för det nor­dis­ka kli­ma­tet. Här finns gam­la favoriter men ock­så väx­ter som dykt upp på se­na­re år och som är od­lingsvär­da i sto­ra de­lar av Sve­ri­ge. Bland de nya sor­ter­na hit­tar vi per­si­kor och mull­bär. Smak­fullt, Norsted­ts, cirka­pris: 219 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.