Ma rie väl­jer …

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

En vac­ker blå ny­ans och en tex­tur som lik­nar en vävd el­ler stic­kad yta – men ma­te­ri­a­let är i själ­va ver­ket ce­ment med bland an­nat glas­fi­ber som till­sats. Skå­len La Tra­ma e l´Or­di­to är form­gi­ven av Luca Gal­bu­se­ra för Ales­si och kos­tar cir­ka 2 750 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.