3 X PIF­FA TILL KÖ­KET

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

1. Plåt­burk vin­tage från La­ger­haus, 69 kro­nor. 2. Köksvåg från Clas Ohl­son, 129 kro­nor. 3. Bosch el­visp från El­los, 799 kro­nor.

I stäl­let för köks­bord har fa­mil­jen valt att stäl­la en prak­tisk köks­mo­dul på hjul i kö­ket. På så sätt ska­pa­des bå­de ex­tra bänky­ta och förvaring. Att den ena si­dan av den klätts med ta­pet ger kö­ket en mer om­bo­nad käns­la.

7

1

2

3

6

5

1

3

8

4

9

2 1. Glas­ku­la från House Doctor, 45 kro­nor. 2. Va­ser frän Bloo­ming­vil­le, 3-pack, 79 kro­nor. 3. Sats­bord Vitt­sjö från Ikea, 499 kro­nor. 4. Golv­lam­pa från Bloo­ming­vil­le, 1 899 kro­nor. 5. För­va­rings­box Jill från Hem­tex, 99 kro­nor. 6. Tvätt­på­se Laund­ry från La­ger­haus, 149 kro­nor. 7. Ho­ward-schäs­long från Chil­li, 4 990 kro­nor. 8. Vas från House Doctor, 330 kro­nor. 9. Kudd­fo­dral från H & M Home, 49,50 kro­nor. HEM – När Fri­da och Jens flyt­ta­de in i 40-tals­vil­lan i cen­tra­la Vadste­na för nio år se­dan var hu­set i stort be­hov av re­no­ve­ring. Se­dan dess har stam­mar bytts, bad­rum­met fått en helt ny in­red­ning och kö­ket an­pas­sats ef­ter da­gens stan­dard. All re­no­ve­ring har gjorts med var­sam hand för att be­va­ra hu­sets tids­ty­pis­ka de­tal­jer.

IN­RED­NING – Att Fri­da äls­kar blåa to­ner rå­der det ing­en tve­kan om. Hem­mets lju­sa, lugna bas pig­gas upp av tur­ko­sa de­tal­jer i al­la vinklar och vrår. Den an­nars ne­utra­la in­red­ning­en är lätt att va­ri­e­ra ef­ter sä­song med oli­ka tex­tili­er och ac­ces­so­a­rer.

DE­TAL­JER – Vack­ra tids­ty­pis­ka de­tal­jer som bly­in­fat­ta­de glas och sil­kes­len par­kett ger hu­set ka­rak­tär. I kö­ket har pa­ret valt en för­va­rings­hyl­la med ut­drag­ba­ra glas­lå­dor, en ro­lig de­talj som pas­sar per­fekt med hu­sets ål­der och stil. Ljus­sta­kar och and­ra trä­de­tal­jer har fått nytt liv med li­te färg – tur­kos na­tur­ligt­vis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.