Hem­ma hos!

Hem Ljuva Hem - - STRAND -

HÄR BOR: Jo­nas och Ma­ria Fa­re­sjö med dot­tern Isa­bel­le, 11 år, och so­nen Alex­an­der, 4 år. YR­KEN: Jo­nas är ad­vo­kat och Ma­ria ar­be­tar som pro­fes­sor i bi­o­me­di­cin. LÄ­GE: Hus i Jön­kö­ping. FAKTA OM TVÄTT­STU­GAN: Cir­ka 14 kvadrat­me­ter stor, in­ne­hål­lan­de tvätt­ma­skin, tork­tum­la­re, tork­skåp, disk­ho, samt myc­ket förvaring i skåp, lå­dor och på hyl­lor. Även ett tvätt­ned­kast från över­vå­ning­ens sov­rum. DET BÄS­TA MED TVÄTT­STU­GAN: Att det är så stort och luf­tigt, här finns många ar­bet­sy­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.