Fö­re:

JO­NAS OCH MA­RI­AS TVÄTTSTUGETIPS

Hem Ljuva Hem - - STRAND -

Bra vit­va­ror – kos­tar li­te ex­tra vid in­köp, men är värt det i läng­den. Bra med bå­de tork­tum­la­re och tork­skåp – al­la ma­te­ri­al tål ju in­te att tork­tum­las. Bra ar­bet­sy­tor – med plats för att ex­em­pel­vis vi­ka klä­der, men ock­så för sy­ma­ski­nen. Bra för­va­rings­ut­rym­men – för till ex­em­pel hand­du­kar och trä­nings­klä­der. Bra be­lys­ning – un­der­lät­tar att upp­täc­ka fläc­kar på klä­der. Bra yt­ma­te­ri­al på golv, väg­gar och bän­kar – un­der­lät­tar att hål­la rent och snyggt. Bra ord­ning – gör ar­be­tet enkla­re i tvätt­stu­gan och är där­med tidspa­ran­de.

OVAN Det rö­da gör att det in­te är li­ka trå­kigt att gå ned till tvätt­stu­gan. Skåp och bänk­ski­va från Ikea. Vit­va­ror från Mi­e­le. Grå klin­ker från Ek­holms färg i Jön­kö­ping. Vitt ka­kel Car­re­lage vit blank, från Kon­rads­sons ka­kel i Jön­kö­ping. Blom­man är från Po­mo­na bloms­ter­han­del i Jön­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.