TIPS OCH RÅD

Hem Ljuva Hem - - STRAND -

Ka­mi­nen Sto­vo finns i fle­ra oli­ka fär­ger och mo­del­ler, från Spart­herm/ Bras­vär­me In­te­ri­ör, 29 900 kro­nor.

HÖ­GER Ka­min med pa­no­rama­föns­ter och skjut­dörr från Brun­ner/JP Walt­her, 57 675 kro­nor. 1. In­nan du kö­per din ka­min, fun­de­ra över vad du fak­tiskt är ute ef­ter. Ska ka­mi­nen fun­ge­ra som upp­värm­ning för he­la hu­set, som vär­me­kom­ple­ment el­ler som triv­sel­hö­ja­re? 2. Glöm in­te att hö­ra ef­ter med din kom­mun om vil­ka regler som gäl­ler för in­om­hu­seld­ning där du bor. 3. Välj rätt ved! Gär­na torr björkved upp­blan­dad med någ­ra ek­pin­nar, den brin­ner bäst och längst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.