Gör så här

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

1. Lägg oa­sis­bloc­ken i vat­ten och vän­ta tills de är helt ge­nom­blö­ta.

2. Skär där­ef­ter bloc­ken till en rund form och lägg dem på ett fat.

3. Sätt ihop bloc­ken med en av­klippt bloms­ter­pin­ne så de sit­ter ihop.

4. Bör­ja med höst­lö­ven och sätt fast dem med nå­lar och lin­da med en fin me­tall­tråd så att de sit­ter or­den­ligt.

5. Snit­ta ro­sor­na gans­ka kor­ta och stick ner dem tätt, hu­vud mot hu­vud. Fyll ut med små ny­pon och ljung.

Tår­tan hål­ler sig i cir­ka en vec­ka om man vatt­nar oa­si­sen med jäm­na mel­lan­rum så den in­te tor­kar ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.