FÄRG­GLA­DA PLAN­TOR

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Vis­sa väx­ter kan man nju­ta av ex­tra länge. För­u­tom att de blom­mar vac­kert har de de­ko­ra­ti­va frökaps­lar el­ler bär som ibland till och med är snyg­ga­re än själ­va blom­ning­en. En del kan va­ra till prydnad även över vin­tern. Vall­mons frö­hus är ett ex­em­pel, li­kaså al­li­um och kard­vädd. Det en­da ne­ga­ti­va skul­le va­ra att de kan spri­da sto­ra mäng­der frö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.