BONUSVÄXTER

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Of­tast är man mest fo­ku­se­rad på hur väx­ter ser ut när de blom­mar men det finns många sor­ter som har mer att er­bju­da än en kort blom­nings­tid. Till ex­em­pel finns det ro­sor som får väl­digt vack­ra ny­pon när de blom­mat över. På bil­den är det den läck­ra man­darin­ro­sen Ro­sa moye­e­si som stolt­se­rar med blan­ka ny­pon i vac­ker form. In­te hel­ler att för­glöm­ma är gräs och and­ra pe­ren­ner med vack­ra fröställ­ning­ar som skän­ker prydnad även un­der vin­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.