LÖ­VEN FAL­LER

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Med många träd i träd­går­den blir det ock­så an­sen­li­ga mäng­der löv att ta hand om och det blir en hel del räf­san­de un­der hös­ten. För­u­tom att lö­ven är ett vär­de­fullt till­skott att blan­da ner i kom­posten kan de ock­så skyd­da käns­li­ga­re väx­ter un­der vin­tern. Man bör in­te stä­da allt för ni­tiskt, det vik­ti­gas­te är att det in­te blir lig­gan­de för tjoc­ka la­ger med löv på gräs­mat­tan. Ett bra sätt att fin­för­de­la lö­ven på är att kö­ra över dem med gräs­klip­pa­ren, då kan mas­kar­na hjäl­pa till att bry­ta ner dem snab­ba­re. Över­skott av löv kan läg­gas un­der bus­kar och även krat­tas upp i pe­renn­ra­bat­ter, ba­ra det in­te blir för tjoc­ka la­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.