FEM SNAB­BA TIPS

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

• Ska du by­ta ven­ti­la­tions­sy­stem, kom ihåg att ut­nytt­ja rot-av­dra­get.

• Kom ihåg att en luft/luft­pump in­te vär­mer vatt­net.

• Din vär­me­pump blir ef­fek­ti­va­re om den an­sluts till golv­vär­me.

• Iso­le­ra or­dent­ligt om du byg­ger om el­ler byg­ger nytt. Ju bätt­re iso­le­ring, desto mind­re ef­fekt be­hö­ver du ha på vär­me­käl­lan.

• By­ter du ol­je­pan­nan mot vär­me­pump kan käl­la­ren bli fuk­tig ef­tersom du eli­mi­ne­rar spill­vär­men från ol­je­pan­nan. Kanske be­hövs ett ex­tra ele­ment el­ler en luf­tav­fuk­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.