Byte av bad­rumsmö­bel. ”Det mesta kun­de vi gö­ra själ­va, men en rör­mo­ka­re såg till att kopp­ling­ar­na ham­na­de rätt och höll tätt.”

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text och foto HE­LENE SCHEIBE

Det var dags att by­ta ut bå­de den gam­la bad­rumsmö­beln och hand­fa­tet. Det mesta kun­de vi gö­ra själ­va men en rör­mo­ka­re såg till att kopp­ling­ar­na ham­na­de rätt och höll tätt.

För­be­red by­tet av bad­rumsmö­bel ge­nom att ha al­la verk­tyg lät­till­gäng­li­ga. Borr­ma­skin/skruv­dra­ga­re, mej­sel, tum­stock, skift­nyck­lar, mas­ke­rings­tejp och vat­ten­pass be­hövs.

Bör­ja med att stänga av in­gå­en­de vat­ten. Töm ur vatt­net ur sy­ste­met ge­nom att öpp­na kra­nar­na. Stäng av elen.

Nu kan by­tet av bad­rumsmö­beln bör­ja.

VÄNS­TER Ef­ter: Bad­rumsmö­beln he­ter Art och kom­mer från Ve­dum. Blan­da­ren är från Tapwell. OVAN Fö­re: Bad­rumsmö­beln var 15 år gam­mal och bör­ja­de bli sli­ten in­ne i lå­dor­na. Hand­fa­tet ha­de ock­så tap­pat lys­tern. Det var dags att by­ta ut bad­rumsmö­beln mot en...

1 1. Töm ut allt innehåll från det gam­la skå­pet. Lyft ur lå­dor­na och mon­te­ra av dör­rar­na.

2 2. Skru­va av förs­ta de­len av vat­ten­lå­set som sit­ter mon­te­rat på un­der­si­dan av hand­fa­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.