Du­ka för höst­fest. Var­för in­te gö­ra en vac­ker bordsde­ko­ra­tion?

Hös­ten bju­der på spra­kan­de färgprakt, per­fekt att ploc­ka in för att ly­sa upp mör­ka, kal­la kväl­lar. Pas­sa på att bju­da in vän­ner­na till ett vac­kert du­kat bord och en god mid­dag.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text ÅSA SVAN­TES­SON/INA AGEN­CY foto INA AGEN­CY De­ko­ra­tio­ner FLO­RIST JEN­NY MÖLLER OLSSON

Den här­li­ga hös­ten med sin fris­ka höga luft och si­na vack­ra fär­ger är en fa­vo­rit bland års­ti­der! Na­tu­ren går in i en lug­na­re pe­ri­od, pre­cis som vi män­ni­skor. Nu känns det åte­ri­gen my­sigt att va­ra in­om­hus och att gö­ra fint hem­ma. Var­för in­te gö­ra en vac­ker bordsde­ko­ra­tion in­spi­re­rad av hös­ten, och bju­da hem vän­ner­na till ett vac­kert du­kat bord och en god mid­dag?

Sko­gar, par­ker och träd­går­dar bju­der på så myc­ket fint ma­te­ri­al. Kas­tan­jer, rönn­bär, ny­pon och löv – det är ba­ra att ge sig ut och ploc­ka! Myc­ket ma­te­ri­al finns ock­så på bloms­ter­mark­na­der och i hob­by­bu­ti­ker.

Ut och le­ta – ba­ra fan­ta­sin sät­ter grän­ser!

OVAN En vac­ker ro­står­ta hö­jer duk­ning­en. Stop­pa ner ljung och ny­pon mel­lan ro­sor­na och välj en färg på me­tall­trå­den som mat­char di­na väx­ter och din duk­ning. All­ra vack­rast blir höst­tår­tan på ett tårt­fat på fot.

HÖ­GER Gör en duk­ning in­spi­re­rad av hös­tens mät­ta­de fär­ger. Mitt på bor­det står den vack­ra höst­tår­tan. De­ko­re­ra gär­na med li­te kas­tan­jer och löv runt om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.