Gör så här

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

1. Ta isär kof­fer­tens två de­lar.

2. Spray­må­la den ena hal­van i öns­kad ku­lör.

3. Klä in­si­dan med li­te tjoc­ka­re plast, till ex­em­pel en del av en sop­säck, och fäst plas­ten med häft­pi­stol.

4. Fyll kof­fer­ten med fi­na ste­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.