HEM I HÖST

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Ge hem­met ka­rak­tär ge­nom att kom­bi­ne­ra ruf­fa­re ma­te­ri­al med var­ma me­tal­ler. Vår pu­der­ro­sa sof­fa Li­no med di­stinkt mönst­rad zebra­kud­de blir en uppig­gan­de krock. Nu har vi fyllt vå­ra bu­ti­ker med hös­tens al­la ny­he­ter.

Varmt väl­kom­men in och hit­ta ditt hem!

www.mio.se

NY­HET! SOF­FA 9.995· NY­HET! SOFF­BORD 1.995· Av­tag­bar, kem­tvätt­bar lin­ne­kläd­sel! NY­HET 3-sits sof­fa Li­no med av­tag­bar/kem­tvätt­bar kläd­sel i tyg Ida ro­sa, hel sitt­dy­na med fjä­der­bland­ning, B 225, D 100, H 83 cm 9.995:­ N YHET Soff­bord Shang­hai i...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.