IN­LAG­DA KRAS­SE­FRÖN

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Kras­sen har blom­mat fli­tigt i som­mar. För­u­tom att pry­da träd­går­den är den trev­lig på fle­ra sätt då he­la väx­ten är ät­lig. Blom­mor och blad pas­sar per­fekt att blan­da i en sal­lad, bå­de för fär­gens skull men ock­så för den li­te pepp­ri­ga sma­ken från bla­den. När det nu bör­jar bli dags att ren­sa bort de över­blom­ma­de plan­tor­na är de över­sål­la­de med frökaps­lar och även de kan tas till va­ra. Man kan gö­ra falsk ka­pris av dem ge­nom att var­va de grö­na frö­hu­sen med grovt salt och vitvins­vi­nä­ger i en burk. Låt dem stå nå­gon vec­ka och skölj av dem in­nan de provsma­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.