Sto­ry­tel – Ljud­böc­ker i mo­bi­len!

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

Ljud­böc­ker och star­ka be­rät­tel­ser tar dig in i nya värl­dar: Upp­lev kitt­lan­de makt­spel, ång­an­de pas­sion, trä­get po­lis­ar­be­te el­ler gri­pan­de män­ni­sko­ö­den me­dan du re­ser, stä­dar el­ler trä­nar.

Vad vill du upp­le­va idag? Pro­va ut­an kost­nad i 14 da­gar på www.sto­ry­tel.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.