För det lil­la bad­rum­met

Hem Ljuva Hem - - BÄSTA -

Ve­dums bad­rums­se­rie Free är de­sig­nad av Jesper Ståhl för att pas­sa i det mind­re bad­rum­met ut­an att tum­ma på va­re sig form el­ler funk­tion. Un­der­skåp Plain, tur­kos med tvätt­ställ i pors­lin kos­tar från 6 760 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.