Eli za­beth väl­jer …

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Bland Ma­ri­mek­kos vår­ny­he­ter finns ele­gan­ta va­ser i mil­da to­ner. De mind­re va­ser­na he­ter Flo­wer och kos­tar 395 kro­nor styck. Den stör­re va­sen, Ming, kos­tar 1 595 kro­nor. Själv dröm­mer jag om en ro­sa Flo­wer, den skul­le pas­sa fint på mitt soff­bord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.