Sval ele­gans

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Mo­de- och de­sig­ni­ko­nen Is­sey Miy­a­ke är främst känd för sin ut­sök­ta plis­se­rings­tek­nik. Nu är den ja­pans­ka de­sig­nern ak­tu­ell med en in­red­nings­kol­lek­tion i sam­ar­be­te med fins­ka Iit­ta­la. Kol­lek­tio­nens pors­lin, va­ser och tex­tili­er i av­ska­la­de to­ner vi­sar hur vac­kert det blir när nor­disk och ja­pansk de­sign möts.

Ro­bust, ljust trä är helt rätt i ti­den. Det har Ve­dum ta­git fas­ta på och lan­se­rar en grov träluc­ka med strä­va­re struk­tur. Luc­kan Light Wood är in­spi­re­rad av driv­ved och in­går i bad­rums­se­ri­en Free.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.