In­spi­re­ras av tre tren­der för att ska­pa din utomhusoas: LYX­IG LOUNGE

Hem Ljuva Hem - - NYHET! - Av ELI­ZA­BETH GRANQVIST

Med stil­re­na ku­lö­rer som svart, ben­vitt och grått ska­par du en ele­gant lounge. Ad­de­ra ma­roc­kans­ka in­slag för att gö­ra sti­len mer av­slapp­nad. Re­sul­ta­tet blir en ute­plats med so­ber lyx­käns­la.

Träd­gårds­duschen Gar­da från Bloo­ming­vil­le/ El­los, 1 699 kro­nor. Bad­la­ka­net Sweet to the skin från Odd Mol­ly, 495 kro­nor. Te­kan­nan Man­da från Day Ho­me, cir­ka 400 kro­nor. Soc­ker­skål från House Doctor, cir­ka 160 kro­nor. Flä­tad am­pel från Bloms­ter­lan­det, 40 kro­nor. 6. Kud­den Mak­ramé från In­dis­ka, 399 kro­nor. Hand­må­lat fat från Ti­ne K Ho­me, cir­ka 115 kro­nor. Ljuslyk­ta i järn från Åh­léns, 299 kro­nor. 9. Häng­stol från Gra­nit, 499 kro­nor. Dyn­box­en Sto­re från Mio, 1 995 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.