In­spi­re­ras av tre tren­der för att ska­pa din utomhusoas: TRÄD­GÅR­DEN SOM MAT­PLATS

Hem Ljuva Hem - - NYHET! - Av ELI­ZA­BETH GRANQVIST

En lantlig som­mar­stil ska­pas med blått, vitt och trä­de­tal­jer. Prak­tis­ka, mer ro­bus­ta ute­möb­ler pas­sar bra för långa mid­da­gar när många ska få plats. Sti­len är per­fekt för den som vill um­gås, gril­la el­ler slap­pa i häng­mat­tan.

1. Häng­mat­tan Berg­fik från Jysk, 199 kro­nor. 2. Ga­sol­grill från Rus­ta, 2 995 kro­nor. 3. Glaska­raff med tapp­kran från El­los, 349 kro­nor. 4. Skå­len Ba­sic Tu­nis från Ica Ho­me, 25 kro­nor. 5. Kud­de från Grip­sholm, 119 kro­nor. 6. Sal­lads­be­stic­ken Cea­sar från La­ger­haus, 129 kro­nor. 7. Ost­bric­kan Manchego från Mio, 199 kro­nor. 8. Karm­sto­len Kamstrup från Jysk, 699 kro­nor. Fa­tet Tut­ti Frut­ti från Ales­si, 1 299 kro­nor. 10. Soc­kerkaks­form i bleck­plåt från La­ger­haus, 79 kro­nor. Slätväv­da mat­tan från kol­lek­tio­nen Som­mar 2016, från Ikea, 99 kro­nor. 12. Ser­ve­rings­vagn från Hil­ler­storp, 1 575 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.