Eli za­beth väl­jer …

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

En av mi­na fa­vo­rit­be­rät­tel­ser är Alice i Un­der­lan­det och med ta­pe­ten Woods of Won­der går det att ska­pa ett all­de­les eget sa­go­land. Den in­går i kol­lek­tio­nen Sto­ry­ti­me som är in­spi­re­rad av sa­gor, bå­de nu­ti­da och klas­si­ker. Ta­pe­ten kom­mer från Re­bel Walls och kostar 295 kro­nor/kvadrat­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.