Täv­la med oss på Instagram!

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Följ på Instagram! Vi­sa var tid­ning­en lig­ger i ditt hem och tag­ga bil­den med #HEM_LJUVA_HEM så har du chan­sen att vin­na ”Ord­ning hem­ma: smar­ta tips för en enkla­re var­dag” av Bri­ta Hah­ne. Vinnar­bil­den pub­li­ce­ras i ett kom­man­de num­mer av Hem lju­va Hem.

Ge­nom att del­ta i täv­ling­en sam­tyc­ker du till täv­lings­vill­ko­ren spe­ci­fi­ce­ra­de i bör­jan av tid­ning­en. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

@HEM_LJUVA_HEM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.