Ma rie väl­jer …

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Bå­de be­kväm och rik­tigt sti­lig är den nya hand­gjor­da rot­ting­sto­len ur kol­lek­tio­nen Stock­holm 2017 från Ikea. Pri­set är fe­no­me­nalt, sto­len kostar 1 495 kro­nor och ply­må­se­tet 800 kro­nor. Fler fi­na pro­duk­ter i se­ri­en, som bör­jar säl­jas nu i april, hit­tar du på www.ikea.se/STOCKHO LM2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.